Veiligheid

Het heeft de hoogste prioriteit om onze leden de noodzakelijke kennis en vaardigheden aan te leren en/of te onderhouden om veilig onder water te kunnen zijn.
Onderwater zijn, is voor een mens een onnatuurlijk iets en kleine foutjes kunnen ernstige gevolgen hebben. Hier willen wij onze leden goed op voorbereiden. Tijdens de opleiding en trainingen wordt er veel aandacht geschonken aan snorkelconditietrainingen en het verrichten van levensreddende handelingen. Hierdoor ben je beter in staat om jezelf in vervelende onderwatersituaties verder te helpen.

De wet schrijft voor: zorg voor passende maatregelen, kijk naar de gevaren en zorg dat de risico’s in kaart worden gebracht en tref hier veiligheidsmaatregelen op.

Maldive “87 heeft middels een veiligheidsplan hier invulling aan gegeven:

  • Wij hebben een RIE;
  • Wij hebben een overzicht van de (zwembad)activiteiten en de wijze waarop toezicht is geregeld, beschreven;
  • Wij hebben 3 personen EFR-gecertificeerd waarvan er altijd minimaal 1 van aanwezig is en in het gunstigste geval alle trainende groepen EFR bemand;
  • 1 keer per jaar verzorgen wij een reddingscircuit waarbij alle leden de mogelijkheid krijgen om reddingsvaardigheden aan te leren dan wel te onderhouden. In het reddingscircuit wordt geleerd om: een drenkeling van de bodem te halen, vervoer- en bevrijdingsgrepen, drenkeling uit het water halen, stabiele zijligging, zuurstof toedienen, reanimatie en AED.

Eenieder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten. Er is buiten de opleidingen ook geen sprake van gezagsverhouding en ieder doet op eigen kunnen mee. Verder willen wij dat ieder lid ons (bestuur) op de hoogte houdt van hun lichamelijke en/of geestelijke toestand, mocht dit invloed hebben op mogelijke gevaren voor hunzelf en/of voor anderen.